Vanaf 22 maart baan 5 en 6 open

20 maart 2021


De groundsmen onder leiding van Felix en Jos hebben de laatste weken keihard gewerkt met als resultaat dat m.i.v. maandag 22 maart er weer kan worden getennist op de banen 5 en 6.

Geleidelijk zal het aantal speelklare banen worden vergroot, maar daarover krijgen jullie nog bericht (houd de website in de gaten!).

Felix en Jos hebben wel het verzoek om na een tennisactiviteit de baan goed te vegen en de ontstane gaten dicht te maken.

Helaas geldt de tekst in de bijgevoegde afbeelding alleen voor (een deel van) de tennisbanen en niet voor de sportkantines, kleedkamers en douches, deze blijven vanwege de Coronamaatregelen voorlopig dicht.

Nieuwscategorieën T.V. Klimmen