Laatste netten weggehaald

12 december 2022


Dit jaar is de vorstperiode eerder begonnen dan de afgelopen jaren. Om beschadiging van de banen te voorkomen zijn daarom de laatste 2 netten op banen 1 en 2 verwijderd.
Er kan de komende maanden dus niet meer worden getennist.
Eind maart begint het nieuwe seizoen weer en hiervan ontvangen jullie uiteraard bericht.

Nieuwscategorieën T.V. Klimmen