Kom naar de ALV op 17 maart!

06 maart 2023


Beste leden,   

De Tennisvereniging in Klimmen bestaat al meer dan 40 jaar. Zoals jullie wellicht in de persberichten hebben kunnen lezen, is recent de bouw van de Open Club Klimmen van start gegaan. De planning is dat het gebouw en de nieuwe tennisvelden medio 2024 worden opgeleverd. Dit betekent dat we in 2023 het laatste jaar gebruik gaan maken van onze eigen club gebouw en er na 40 jaar behoorlijk wat gaat veranderen. Medio 2024 delen we namelijk een erg mooie nieuwe kantine en kleedlokalen met de voetbalclub en andere gebruikers in het gebouw en zijn er 4 nieuwe tennisbanen. In het licht van deze nieuwe situatie willen we ook, graag samen met jullie, nadenken over de verdere toekomst van de tennisvereniging. Een toekomst waarbij we als bestuur het ontzettend belangrijk vinden om de mening van de leden te horen. Zo willen we graag weten welke behoeften er spelen bij de leden, welke toernooien, Husselavonden of andere activiteiten we willen organiseren? Hoe geven we ook in de toekomst een goede invulling aan onze jeugdactiviteiten? Wat is de financiele situatie en hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst ook een financieel gezonde vereniging blijft bestaan? Op welke wijze kunnen we nieuwe leden werven en betrokken houden?   

In de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 maart is het belangrijk om stil te staan bij deze vragen en hier de komende periode gezamenlijk over na te denken en plannen te maken. We hebben elkaar nodig om ook de komende 40 jaar op een goede en leuke manier invulling te geven aan de tennissport in Klimmen en omstreken. We rekenen dan ook op jullie komst en bijdrage aan de vereniging. De bijeenkomst start op vrijdag 17 maart om 19.30 uur in ons clubgebouw in Klimmen. We stellen het erg op prijs als je je daarvoor aanmeldt via een mail naar [email protected]. Hopelijk tot dan!   

Met vriendelijke groet,   

Namens het bestuur van TV Klimmen,   

Merijn Wetzels 

Nieuwscategorieën T.V. Klimmen