In Memoriam Jeanneke Smeets

04 januari 2023


Beste leden,  

Op donderdag 15 december 2022 is Jeanneke overleden. Ze was pas 67 jaar. Ze moest een gevecht aangaan, dat niet te winnen viel.  

Met Jeanneke Smeets verliest de TVK een van haar actiefste leden ooit. Ze was al secretaris, toen ik in 1995 in het bestuur kwam en bleef dat ook vanaf 1996 bij mijn voorzitterschap. In 2002 werd zij duo-voorzitter en daarna was ze ook nog bereid het voorzitterschap in haar eentje op zich te nemen.
Wij lieten ons leiden door een motto, dat luidde:
de TVK is een vereniging ván, vóór en dóór de leden met als doel sport, spel en ontmoeting.
Een belangrijke voorwaarde daartoe was gastvrijheid, zowel voor de eigen leden als de mensen van buiten. Gastvrij ben je, als allerlei – vooral ook kleine - dingen kloppen. Daar was Jeanneke niet alleen heel alert op, zij deed er ook heel veel voor en inspireerde anderen dat ook te doen. Dit paste bij haar. Zo heeft zij ook in het leven gestaan. Graag willen dat het iedereen in je omgeving goed gaat.
Na haar voorzitterschap hield dit dus niet op. Enthousiast bij de tennis-dames-ochtend. Heerlijke salades tijden de competitielunches en zeker bij het jaarlijkse Balkon toernooi.  

Jeanneke was dol op alles wat vloog. Ze zei eens: “als ik later dood ben, wil ik een merel worden”.
Bij de renovatie van het park, tijdens haar voorzitterschap, zorgde ze er hoogstpersoonlijk voor, dat de eikenhouten bielzen niet werden weggegooid, maar achter de Felix-Hutte bewaard bleven: “ze zijn ideaal als broedkamer voor het vliegend hert”.
En inderdaad ze zijn er! Als er nu een voorbij komt vliegen is het zeker een moment om Jeanneke te gedenken. Als een goedlachse, enthousiasmerende en hardwerkende vrouw, aan wie de TVK  veel dank verschuldigd is.
Moge zij rusten in vrede en moge Bert, de kinderen en kleinkinderen de kracht vinden zonder haar verder te gaan.    


Jos Gerritsen. 

Nieuwscategorieën T.V. Klimmen