ALV 2020 en 2021 op vrijdag 25 maart

11 maart 2022


ALGEMENE LEDENVERGADERING TV KLIMMEN 2020 èn 2021  

Datum:             vrijdag 25 maart 2022  

Aanvang:          19:30 uur  

Locatie:             Clubhuis TV Klimmen    


AGENDA
 

 1. Opening vergadering door de interim voorzitter.  
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.  
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2019 d.d. 31 januari 2020.  
 4. Vaststellen bestuur:
  • Voorzitter:
   • Interim voorzitter M. Wetzels, aftredend in 2022 en verkiesbaar.           
  • Secretariaat:
   • R. Krutzen, aftredend in 2022 en herkiesbaar.
  • Penningmeester:
   • M. Wetzels, aftredend in 2022 en niet herkiesbaar.
   • Er heeft zich één potentiële kandidaat gemeld.
  • Voorzitter Kantinecommissie:
   • D. van Geijn, afgetreden in 2021 en niet herkiesbaar.
   • T. Pieters, verkiesbaar.
  • Bestuurslid:
   • M. Steinbusch, verkiesbaar  
 5. Verslag kascontrolecommissie:
  • Jaargang 2020.
  • Jaargang 2021.  
 6. Verslag penningmeester:
  • Financieel verslag 2020 en begroting 2021.
  • Financieel verslag 2021 en begroting 2022. 
 7. Commissie aangelegenheden (jeugd, kantine, padel).
 8. Stand van zaken Open Club Klimmen.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting met aansluitend een consumptie voor rekening van het bestuur.  

Indien leden van tevoren het financieel verslag willen bekijken, dit ligt vanaf 19.00 uur die avond ter inzage klaar en kan ook – op verzoek – enkele dagen voor de ALV worden toegezonden.  

Indien mensen zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie of een agendapunt willen laten opnemen voor de vergadering, dan dienen zij zich minimaal 5 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk of mondeling bij één van de bestuursleden te melden.  

Email: [email protected]

Nieuwscategorieën T.V. Klimmen