sponsor_marianne_60.jpgsponsor_ivossportshop_60.jpgsponsor_z_BBM_60.jpgsponsor_Arnolds_Blumengrosshandel_60.jpgsponsor_Beckers_60.jpgsponsor_Vinitor_60.jpgsponsor_Flower_Friends_60.jpgsponsor_hellebeuk_60.jpgsponsor_Rabobank_60.jpg

  Wedstrijdbepalingen

 1. Deelname voor leden KNLTB en voor buitenlandse spelers aangesloten bij F.I.L.T., die op 31-12-2017 de leeftijd van 30 of 50 jaar hebben bereikt. Buitenlandse spelers moeten via de wedstrijdleider een lidnummer in Amersfoort aanvragen.
 2. Aanvang toernooi: maandag 12 juni t/m zondag 18 juni. Van maandag tot en met vrijdag dient men vanaf 17.30 uur beschikbaar te zijn. Op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni wordt er gespeeld vanaf 9.30 uur. U bent niet verplicht na 23.00 uur nog met een wedstrijd te beginnen. Wedstrijden kunnen ook bij kunstlicht worden gespeeld. LET OP Bij grote deelname kan verzocht worden op zaterdag 10 juni en/of zondag 11 juni te spelen. Wanneer een speler bij de inschrijving heeft opgegeven zaterdag 10 juni en/of zondag 11 juni beschikbaar te zijn, is hij/zij gehouden op deze dag te spelen, indien de wedstrijdleiding hem/haar daartoe oproept, tenzij de speler nog moet spelen op een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi of in de competitie.
 3. Inschrijving sluit zondag 28 mei om 24.00 uur. Een deelnemer aan het toernooi mag maximaal voor 2 categorieën inschrijven.
 4. Bij overinschrijving geldt de datum van inschrijving. Bij overinschrijving van een categorie kan een koppel worden doorgeschoven, na onderling overleg, naar een hogere categorie.
 5. Bij minder dan 4 ingeschreven koppels kan een categorie vervallen of worden samengevoegd. Een categorie bestaat uit maximaal 16 koppels.
 6. Er wordt gespeeld volgens poulesysteem. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar een afvalsysteem. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Bij de stand 6-6 wordt in elke set de tie-break toegepast. De reglementen van de KNLTB zijn van toepassing, zo ook het DSS (Dynamisch Speelsterkte Systeem).
 7. Er dient gespeeld te worden in gepaste tenniskleding.
 8. Iedere deelnemer meldt zich aan en af bij de toernooileiding en is een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Het niet voldoen hieraan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 9. Het inschrijfgeld bedraagt voor elk dubbelspel € 10,00 per persoon, te voldoen voor aanvang van de eerste wedstrijd.
 10. Inschrijving kan via internet www.tvklimmen.nl of www.toernooi.nl. De wedstrijdbepalingen zijn geplaatst op beide websites.
 11. Iedere deelnemer en deelneemster ontvangt tijdig een oproep voor het spelen van zijn eerste wedstrijd. Mocht u op woensdag 7 juni nog geen bericht hebben ontvangen over het tijdstip en dag van uw eerste wedstrijd, gelieve dan uitsluitend op donderdag 8 juni tussen 20.00 en 21.00 uur contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat: tel. 043-8502828 of 06-51676752.
 12. Er wordt gespeeld op 6 gravelbanen met door de KNLTB goedgekeurde ballen.
 13. In geval van force majeur mag de wedstrijdcommissie beslissen om partijen te spelen om 2 gewonnen sets met als derde set een supertie-break of uit te wijken naar een ander park of tennishal. Derhalve wordt van de deelnemers verwacht tijdens het toernooi over binnenschoenen te beschikken.
 14. Deelnemers, die in 2 categorieën spelen, mogen slechts 1 dag per koppel verhinderd zijn. Deelnemers in 1 categorie mogen maximaal 2 verhinderingen per koppel hebben. Deelnemers dienen de hele week en ook het finaleweekend beschikbaar te zijn, bij te veel verhinderingen kan deelname geweigerd worden.
 15. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 16. Er wordt gespeeld volgens het wedstrijd- en toernooireglement 2017. Het strafpuntensysteem SPS zal indien nodig worden toegepast.

 

Toernooicommissie

  Marjon Geurten
  (043) 850 28 28
    (06) 516 76 752
  balkonvanlimburg@tvklimmen.nl

 

  Maddy Hanssen
  Henna Dompi
  Jos Pardavi

Toernooi.nl

Thema 2017

  WEER!